DATAPROJEKTOR – (PŮVODNÍ DIAPOZITIVY)

Dva hráči představují moderátory, kteří zasvěceně hovoří o určitém tématu. Ostatní hráči jim k tématu tvoří živé obrazy.

Jeden hráč z každého týmu se připraví dopředu na prezentaci, kterou na začátku krátce uvedou. Scéna je rozdělena na přední část, kde stojí moderátoři prezentace a zadní část, kde se objevují diapozitivy. Slovem „Cvak“ prezentující přepínají obraz. Při přepnutí obrazu naběhne neurčený počet hráčů do zadní části a zastaví se ve štronzu. Moderátoři poté vysvětlují, co je na obrazu a inspirují se pozicí, ve které jsou diapozitivy.

Možností

 • nepatřící snímek
 • špatně otočená fotografie
 • zoomování – přiblížení fotky
 • zaostření – hráči se přiblíží k sobě i k divákům, zvýrazní mimiku obličeje
 • pouštění videa
 • zvukový soubor

Varianty

 • Scéna začíná s „úvodním slajdem“ spuštěným
 • PowerPointová prezentace – v prezentaci se mohou objevit i videa a ozvučené obrázky
 • Kramářská píseň – „zpívaná verze“

Běžné chyby

 • Úvod trvá zbytečně dlouho
 • Hráči chodí v obrazu diapozitivů nebo do něj šahají

ZDROJ INFORMACÍ

Wiki – improliga

UKÁZKY

POZNÁMKA

Pro děti jsem změnil název na dataprojektor, protože název Diapozitiv už děti neznají. Obsluha „dataprojektoru“ víc vybízí ke hře (pouštíme videa, překlikneme se, omylem pustíme zvukový soubor a podobně).