KDO JSI, CO JSI

Děti se zastaví ve štronzu a řeknou, kdo, a nebo co jsou ve vybraném prostředí.

Učitel hraje na hudební nástroj, nebo pustí hudební doprovod a děti se pohybují do rytmu. Náhle přestane hrát a děti se zastaví ve štronzu. Pak jim řekne prostředí, kde jsou – například na arše, v hotelu, ve sklepě, ve vesmíru atd. Děti pak na základě svého postoje řeknou, kdo, nebo co jsou.
Mladší děti nemusí dodržovat logiku a každé dítě pracuje samo za sebe.
Starší a zkušenější děti mají za úkol na sebe navazovat a reagovat.

Videa na ukázku