KENT

Karetní hra založená na postřehu.

PRAVIDLA

  • Při hře spolupracují děti ve dvojicích, hraje se v počtu 4 – 10 dětí.
  • Učitel rozdá každému hráči 4 karty, 4 karty rozloží doprostřed.
  • Každý hráč má za úkol nasbírat 4 karty stejné hodnoty a rozdílných symbolů (například 4 esa – srdce, kule, žaludy, zelený). Z nabízených karet si může vzít jakoukoliv kartu, místo ní vrací jinou – stále mu však zůstávají čtyři karty v ruce.
  • Když má některý z hráčů 4 karty stejné hodnoty, dá svému spoluhráči ve dvojici znamení – například na něj mrkne, chytne se za ucho a podobně. Když spoluhráč znamení zaznamená, vykřikne slovo „Kent“ a dvojice získává bod. Hráči sedí v kruhu, dvojice je kolmo proti sobě.
  • Protihráči si mohou znamení všimnout. Když si ho všimnou a vykřiknou „stop kent“, získávají bod.. Je-li „stop kent“ nesprávný, získává bod ta dvojice, proti níž byl „stop kent“ namířený.
  • Dvojice mohou získávat i dvojnásobné množství bodů a to ve chvíli, kdy oba z dvojice nasbírají „Kenta“, dají si znamení a jeden z dvojice vykřikne „Double kent“.
  • Hru Kent často hrajeme i v osmi lidech. Pak platí, že vítězná dvojice získá 3 body, ostatní pokračují ve hře, druzí získávají 2 body, třetí 1 bod, poslední nic. Když někdo řekne double kent, získává dvojnásobek bodů (první 6 bodů, druzí 4 body atd.)
  • Hraje se kartami na prší, v případě většího počtu hráčů dáme do hry dva balíčky, nebo žolíkové karty.