Mám takový nápad

Pantomimické předvádění různých nápadů.

PRAVIDLA

  • Děti chodí prostorem. Učitel chůzi různě motivuje – chůze v bahně, chůze s prostřelenou nohou s neviditelným nepřitelem, chůze v lese plném pavučin, chůze po rozkvetlé louce, bosá chůze po rozbitém skle. Motivace nemusí vymýšlet pouze učitel, ale i děti.
  • Když některé z dětí dostane nápad na nějakou velmi konkrétní činnost, tak stoupne doprostřed a zvolá svůj nápad. Například: Co kdybychom si udělali jahodový koktejl? Ostatní sborově odpoví: To je skvělý nápad, uděláme si jahodový koktejl! … Co kdybychom rozdělali oheň? – mohou reagovat i na motivovanou chůzi.
  • Po vyrčení nápadu začnou všichni pantomimicky předvádět navrhnutý nápad.
  • Po zvukovém signálu se pokračuje v chůzi.

ZDROJ

BŘEZINA, Jiří. Využití technik divadelní improvizace v hodinách tělesné výchovy na gymnáziu s uměleckou profilací. Brno, 2016. Diplomová práce. UTV – KT. Vedoucí práce Dagmar Heiland Trávníková.