MĚLA BABKA V KAPSE VRABCE

Jazykolam

Měla babka v kapse vrabce,

vrabec babce v kapse píp.

Zmáčkla babka vrabce v kapse,

vrabec babce v kapse chcíp.

Tento jazykolam využívám pro děti ve věku 8 – 10 let.

1. SETKÁNÍ

Naučit se jazykolam zpaměti. Jazykolam doprovázíme pohybem.
Měla babka – sehnout se a chytnout se hole
v kapse – dát ruku do kapsy
vrabec – křídla
píp – zobáček z prstů
zmáčkla – sevřít pěst
chcíp – spadnout na zem

2. SETKÁNÍ

Práce s dechem. Děti se nadechnou do břicha a zkusí říct jazykolam na dva nádechy. Jeden na začátku, druhý uprostřed.