NADÍLKA

Skupina hledá své dárky.

 • Učitel připraví dárečky. Stačí je nakreslit, ale krabičky určitě potěší více.
 • Dárečky umístí na „šachovnici“. To znamená, že vytvoří plochu, která bude mít tolik polí, kolik je hráčů. Každé pole je tak velké, aby se do něj pohodlně vešel hráč, který se k dárečku skloní. Šachovnice může například z rozložených šátků.
 • Učitel pod každý dáreček umístí papírek se jménem jednoho z hráčů.
 • Skupina má za úkol v co nejrychlejším čase najít svůj dárek. Problém je v tom, že aby hráči mohli otočit políčko se jménem, musí splnit nějaký úkol, například, hrajeme-li hru jako běhačku, tak musí uběhnout nějaký úsek. Pro každé další otočení musí běžet nové kolo.
  Učitel může zadávat, ať ději běhají jako slepice, plazí se, běhají pozpátku, skáčou snožmo atd.
 • Po první hře, kdy jede většinou každý sám na sebe, učitel řekne, že úkolem je najít všechny dárečky v co nejkratším čase a počítá se čas, kdy najde dárek poslední hráč.
  Poté učitel vyzve skupinu, aby si při hledání vzájemně pomáhala. Jediný problém je, že skupina spolu může komunikovat jen na místě, které je alespoň pár metrů od šachovnice a nesmí při tom mluvit.
  Hra se může několikrát opakovat, učitel měří čas, který se obyčejně zlepšuje se zlepšováním strategií.