PLODOVÁ VODA

Jedno dítě leží na zádech a ostatní mu pohybem končetin navozují pocit, že je u mámy v břichu a plave v plodové vodě.

PRAVIDLA

  • Učitel navodí klidnou a bezpečnou atmosféru.
  • Jedno dítě (Anička) si lehne na záda.
  • Okolo Aničky si sednou děti a každé ji uchopí za nohu, za ruku, nebo za hlavu.
  • Učitel pustí relaxační hudbu (například tuto) a pustí časovač na dvě minuty.
  • Děti mají za úkol pohybovat Aničky končetinami.
  • Je možné, že Anička bude chtít pomáhat, nebo naopak klást odpor. Učitel vyzve Aničku k uvolnění. „Zkus uvolnit nohy, ruce…“, „stačí je nechat klesnout k zemi…)
  • Po vystřídání všech dětí následuje reflexe (pro koho bylo snadné uvolnit se, co při tom kdo prožíval…)