PŘÍBĚH 4x JINAK

Převyprávění stejného příběhu pěti lidmi – střídání vyprávění a pantomimy.

  • Čtyři hráčové odejdou za dveře.
  • Diváci vymyslí jednoduchou větu. Hráčové za dveřmi se postupně vrací a větu si předávají.
  • První hráč se vrátí zpět, vyslechne si větu a přehraje ji druhému hráčovi pantomimicky.
  • Druhý hráč ji řekne třetímu pomocí slov..
  • Třetí hráč ji řekne čtvrtému pantomicky.
  • Čtvrtý hráč řekne větu nahlas divákům.

ZDROJ

Technika byla vyzkoušena na semináři Mariany Zacharové.