PŘÍBĚH – LOSOVANÁ SLOVA/VĚTY

Hráči vypráví příběh, v příběhu musí zaznít vylosovaná slova.

  • Hráči si na začátku napíší slova.
  • Poté vypráví příběh, střídají se po jedné, max. po třech větách.
  • Každý hráč musí využít slovo, které si vylosuje. Hráč si slovo losuje až ve chvíli, kdy na něj přijde řada.
  • V případě, že hrajeme před publikem, necháme psát slova publikum.