PŘÍBĚH – PO SLOVECH / PO VĚTÁCH

Hráči vypráví příběh. Střídají se po slovu, nebo po větách.

 • Hráči vypráví příběh po slovech, nebo po větách.
 • Nejprve necháme příběhy vyprávět bez zásahu, později si začneme všímat, co nám funguje a co ne.

Rozbor příběhu

 • Příběh má svůj začátek, prostředek a konec. Zkoušíme po větách.
  Začátek nám uvede situaci. Situace je něco, co se opakuje, není to překvapivé, může se to opakovat den co den ve formě rutiny.
  Uprostřed se to něco zvrtne, narušíme přirozený běh věcí.
  V závěru se to nějak vyřeší.

Možnost tréninku

 • A od té doby – cvičení na pointy
  Hráči povídají krátké příběhy po větách. Každý hráč smí říct pouze jednu větu, celkem řekneme čtyři věty. První věta úvod, druhá zápletka, třfetí řešení. Čtvrtý hráč uzavře příběh větou, která začíná – A od té doby…
  Závěrečná věta může fungovat jako ponaučení, nebo dodá vyprávění překvapivou tečku.
  Např: Malý Jiřík vyrazil do školy. Vešel do výtahu zmáčkl čudlík, výtah se rozjel a náhle se zasekl. Toho dne Jiřík do školy nedošel. A od té doby Jiřík do školy raději už vůbec nechodí.
 • Losování slov
  Učitel si připraví slova, která si děti losují. V každé větě musí zaznít slovo.