Rádio

Zákazník si vybírá nové rádio. Rádia představují děti.

PRAVIDLA

  • Děti sedí v kruhu.
  • Jedno dítě představuje zákazníka, druhé prodavače.
  • Prodavač představí dva až tři přístroje. Posoudí jejich kvalitu, vzhled a netypické funkce (např. toto žluté rádio bude krásně ladit ke slunci / toto -rádio zároveň funguje jako lednička / u tohoto rádia musíte točit touto pákou, aby hrálo, ale zase nemusí být v zástrčce….). Nemluví o tom, co které rádio vysílá, to bude záviset na rádiích.
  • Po úvodním představení zákazník obchází jednotlivá rádia a zapíná je. Každé rádio může mít ovládací tlačítka jinde. Po zapnutí začne rádio vysílat jakýkoliv pořad (pohádka, písnička, zpravodajství, reklamy…). Po vypnutí opět ztichne. Některá rádia mohou být nalazena na stejný program. Zákazník jedno rádio vypne, zapne druhé a to pokračuje ve vysílání předchozího. Může zkusit ovládat hlasitost, některé nechá hrát dlouze, jiné krátce atd.
  • Na závěr si vybere jedno rádio a to koupí.