Třista třicet tři stříbrných stříkaček

a) Naučit se jazykolam

Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech.

b) Zvládnout dýchání do břicha

Po zvládnutí přidáme dýchání – říct jazykolam na jeden nádech „do břicha“.

c) Jazykolam v emocích

Děti přichází k učiteli a říkají jazykolam naštvaně. Učitel se jich naštvaně zeptá. Cos to říkal? Děti jazykolam opakují a ve strachu odchází pryč, nakonec utíkají.