UPÍRCI

Upíři hledají po tmě své oběti.

PRAVIDLA

  • Hraje se ve tmě.
  • Jedno dítě upír, který jde za dveře a chvíli počká, než se ostatní schovají.
  • Vrátí se do místnosti a hledá ostatní – vydává přitom zvuk „ccc ccc“ – nějaké mlaskání…
  • Když někoho najde, tak mu osahá obličej a přibližně do pěti vteřin musí říct jeho jméno. Ihned po vyslovení jména řekne chycený „Ano, jsem to já“, nebo řekne. „Špatně, já jsem …Karel“ Když se jedná o špatně určené jméno, může dítě utéct a najít si nový úkryt. Při druhém chycení se ale už stává automaticky upírkem.
  • Chytané děti se nesmí pohybovat – jsou pouze dvě vyjímky
    1) špatně určené jméno
    2) když učitel zvolá „Česnek – hromadný přesun“ Přesun probíhá po dobu deseti vteřin, které jsou odpočítávané nahlas. Během tohoto času stojí upírci na místě a nesmí se hýbat. Namísto česnek může učitel říct jakoukoliv proprietu ze světa upírů (posvěcený kříž, důbový kůl, stříbrná dýka…)