VYMĚNÍ SE ČÍSLA

Dvě čísla si musí vyměnit místo.

PRAVIDLA

VERZE – ŠÁTEK NA OČÍCH

  • Děti vytvoří kruh.
  • Jedno dítě jde doprostřed, učitel mu zaváže oči.
  • Zbývajícím dětem učitel rozdá čísla.
  • Dítě uprostřed řekne dvě čísla.
  • Děti, jejichž čísla byla řečena, si musí vyměnit místa, aniž by se jich dítě se zavázanýma očima dotklo.  

VERZE – BEZ ŠÁTKU

  • Děti posadíme do kruhu na značky.
  • Jedno dítě odejde z místnosti.
  • Zbývajícím dětem učitel rozdá čísla.
  • Dítě se vrátí do místnosti, stoupne si doprostřed kruhu a řekne dvě čísla.
  • Děti, jejichž čísla byla řečena, si musí vyměnit místa. Dítě uprostřed se snaží jedno z volných míst ukořistit.

Zpravidla hrajeme obě formy hned po sobě.