ZNALCI

Tři hráči tvoří živý obraz, čtvrtý o něm povídá.

  • Tvoříme živé obrazy „slavných“ obrazů a soch.
  • První tři hráči tvoří postupně živý obraz. Ke svému ztvárnění přidávají jen minimum informací (ideálně podstatné a přídavné jméno). Informace by však měla být inspirativní pro následujícího hráče.
  • Přichází čtvrtý hráč, který zasvěceně pohovoří o daném objektu. Může říci o období, ve kterém obraz vznikal, na základě jakých pohnutek o umělec stvořil a podobně.