4 RUCE – 2 NOHY

Na zemi může zůstat jen zadaný počet končetin.

PRAVIDLA

  • Učitel rozdělí děti do 3 – 10 členných družstev.
  • Poté zadá, kolik rukou a nohou se u jednotlivých družstev smí dotýkat země.
  • Družstvo se uspořádá do formace, která odpovídá zadání.
  • Do požadavků lze přidat i počet hlav, zadků, prstů a podobně.
  • Družstvo musí vydržet ve formaci alespoň deset vteřin.