INTUITIVNÍ KRESBA

Namaluj poslepu několik čar a najdi v nich obraz.

PRAVIDLA

  • Učitel dá každému dítěti papír o formátu A4/A5.
  • Děti přiloží tužku na střed papíru, zavřou oči a udělají pár slabých čar.
  • Poté se podívají na čáry a snaží se v nich najít nějaký konkrétní obraz. Tento obraz obtáhnou, případně domalují to, co potřebují.
  • Děti si obrázky navzájem prohlédnou, povídají si o nich.

VARIANTA PRO DRAMAŤÁK

  • Děti berou obrázky pouze jako inspiraci pro tvorbu krátkého představení. O co méně se věnují výtvarnému zpracování, to přidají na divadelním. Zadání zní: Vytvoř na základě svého obrázku krátkou scénku na 10 – 30 vteřin. Příběh by měl mít alespoň krátké zakončení.