CYKLICKÁ HONĚNÁ

Chyť člověka, kterého máš na lístečku.

PRAVIDLA

  • Učitel dopředu napíše jména všech dětí na lístečky.
  • Učitel rozdá dětem lístky, důležité je, aby nikdo nedostal svůj vlastní lístek. Děti si jméno na lístečku nesmí přečíst.
  • Děti se rozmístí po místnosti.
  • Na povel si všichni přečtou, koho mají na lístečku. Například Karel má na lístečku Aničku, Anička Frantu atd.
  • Úkolem je chytit toho, koho má dítě na lístečku. To znamená, že Karel chytá Aničku, Anička Frantu atd.
  • Ve chvíli, kdy Karel chytí Aničku, vezme si od ní lístek se jménem Franty a poté chytá Frantu. Naopak, když je chycený, odevzdá svůj lístek a jde si sednout.
  • Vítězi se stávají ti, kdo zbydou na konec, ale můžeme vyhlásit i ty, kdo mají nejvíce lístečků.

zdroj: Hranostaj (více autorů, hra pod různými jmény)