PÁD DŮVĚRY

Technika na spolupráci – pád do připravených rukou.

  • Jedno dítě si stoupne na stůl, ostatní pod ním připraví záchranou síť.
  • Záchraná síť je tvořena dvojicemi, které stojí čelem proti sobě a pevně se drží za ruce.
  • Takto vedle sebe postavíme nejméně tři dvojice, lépe však čtyři až pět.
  • Dítě na stole sepne ruce na prsou a po zádech padá do připravené sítě.
  • Ruce na prsou jsou výhodné pro zmenšení možnosti poranění chytačů. Padající dítě má menší tendenci rozpažit ruce a bouchnout tak někoho do hlavy.
  • Při technice dbáme na rozložení sil.
  • Před samotným pádem důvěry učitel zařadí některou z méně nebezpečných her na spolupráci, během kterých vytvoří pocit bezpečí (kyvadlo důvěry, kruh důvěry a podobně).