DABOVANÁ

Jeden hráč mimuje, druhý ho dabuje

Dabování hráčů může probíhat ve dvojicích – jeden mim a jeden dabér, nebo formou scénky více hráčů, kdy vždy ten, kdo je na jevišti mimuje a otvírá pusu, zatímco druzí je dabují.

Není dáno, kdo vede příběh. Dabér vede svým vyprávěním mima, ale naopak mim inspiruje svými pohyby dabéra.

POZNÁMKA

  • Při drilovém nácviku jsme zjistili, že nejlépe dopadají scénky, při kterých se dabér nechává vést ve velké míře dabovaným. To znamená, že je dabér je sice strůjcem dialogu, ale zapojí vše, co mu dabovaný nabídne. Důležité je, aby dabovaný nabízel dostatek materiálu – pohyby, gesta, mimika, postoje, ale zase to nepřeháněl. Ještě jinak řečeno – aby dabovaný pouze neprováděl ilustraci toho, co slyší, ale byl na stejné úrovni nositelem nápadů.

UKÁZKA

Dabovaná (13.4.2011) – Improliga