PŘESTŘELKA VĚT

Dvě skupiny říkají po jednotlivcích věty.

  • Hráče rozdělíme na dvě skupiny.
  • Každá skupina má za úkol vytvořit větu, nebo souvětí, která bude mít mininimálně tolik slov, kolik je lidí ve skupině, maximálně však třikrát tolik slov. Například 4 členná skupina může říct 4 – 12 slov. Při tvorbě slov se musí jednotliví členové střídat, pořadí je náhodné.
  • Věty se tvoří na základě posledního písmenka, které zaznělo od druhé skupiny.
  • Prodleva mezi jednotlivými slovy/větami, nesmí být delší, než tři vteřiny.

POZNÁMKA

U méně zkušených skupin nemusí tvořit větu všichni hráči ve skupině. Někteří prostě jen poslouchají a učí se od zkušenějších. Až uvidíme, že se méně zkušení chtějí účastnit, ale nestíhají tempo zkušenějších, tak stanovíme pravidlo, že větu musí vytvořit všichni.