EMOBĚHAČKA

Hra založená na náhodě, u které se směje i pláče.

PRAVIDLA

  • Každý běhám sám za sebe.
  • Učitel určí tři mety, které jsou v jedné přímce a jsou od sebe vzdálené pět až deset metrů.
  • Sám si sedne na prostřední metu. K této metě zároveň donese každé dítě pět osobních předmětů.
  • Na povel vybíhají všechny děti z první mety směrem k učiteli.
  • U učitele na každého z běžců čeká dvojice emotikonů a jedna zakrytá karta, například pláč a smích. Dítě se začne buď smát, nebo plakat.
  • Učitel obrátí zakrytou kartu, na které je buď smích, nebo pláč.
  • Když se dítě trefilo a zahrálo správnou emoci, může si vzít svou věc, donést ji zpět na první metu a jít znovu zkoušet štěstí.
  • Když se dítě netrefí a musí doběhnout na třetí metu, pak si teprve vezme svůj předmět a běží s ním na první metu.
  • Vyhrává ten, kdo jako první odnese všech pět předmětů.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ


UPŘESNĚNÍ KATEGORIE

  • Běhačka