Hu tu tu tu

Dítě křičí hu tu tu tu a snaží se pochytat co nejvíce protivníků, než mu dojde dech

PRAVIDLA

  • Děti i hrací plochu rozdělíme na dvě poloviny.
  • Vyslanec z jedné skupiny vstoupí do pole protivníka a za říkání „Hu tu tu tu tu“ se snaží dotknout co nejvíce protivníků. Koho se dotkne, ten jde na stranu protivníka.
  • Když tůtajícímu vyslancovi dojde dech, tak se musí urychleně vrátit na své území.
  • Máme-li příliš malé území, můžeme nechat vyslance skákat po jedné noze. Když ztratí rovnováhu, stává se lovnou zvěří.

Cvičení lze zařadit před hlasová cvičení s prodlouženým výdechem.