Voře, voře Jan

Cvičení na práci s prodlouženým výdechem

Voře, voře Jan
přiletělo k němu hejno vran.

První praví – dobře voře
Druhá praví – nedobře voře
Třetí praví – dobře voře
Čtvrtá praví nedobře voře … Jan

Děti říkají cvičení na jeden nádech.

Říkadlu předchází cvičení prodlouženého výdechu.

  • Klidně ležíme a pozorujeme dech. U většiny dětí půjde automatický do břicha, když ne zkoušíme korekci.
  • Po chvíli dýchání děti vyzveme, aby si zívli. Tím dojde k nádechu do plic.
  • To samé zkoušíme i ve stoje. Dbáme, aby děti zbytečně nezvedali ramena, nepřepínali se k nadměrným výkonnům.
  • Před cvičením můžeme zařadit Hu tu tu tu

Zdroj: Mluvní výchova dětí: Šárka Štembergová Kratochvílová