JEDNA VĚTA – 10 ROLÍ: NÁCVIK KDO JSEM

Dva setkají a hned v prvních větách si sdělí vše podstatné.

PRAVIDLA

  • Hra ve střídajících se dvojicích – hrají všichni zároveň.
  • Každé dítě si připraví jednu úvodní větu. Věta má neutrální charakter – to znamená, dává možnost k další improvizaci. Například: Ta tráva už je dost přerostlá.
  • S touto vymyšlenou větou chodí dítě za ostatními a zahajuje s ní hovor.
  • Druhé dítě má za úkol na danou větu reagovat. Ideální je hned během první reakce říct, nebo naznačit, v kom vidí člověka před sebou, případně si ohraničit i svojí roli. Například: To jsem ráda, že sis toho taky všiml, miláčku. Nebo: Ano, pane starosto. Jenže mě se zrovna rozbila sekačka.
  • První dítě volně navazuje a přijímá zadanou roli: Nevím, jestli sis toho všimla drahá, ale já jsem od nevidím do nevidím v práci a věřím, že posekat trávu bys zvládla i ty. Nebo: Snad mi nechcete říct, že vaše firma má jednu jedinou sekačku….
  • Takto si prohodí dva-tři dialogy a s tou samou větou jdou za dalším dítětem.
  • Cílem je najít si rychle svojí roli. Dalším cílem je pozorovat, co všechno jedna věta dokáže přinést.

ZDROJ

Vyzkoušeno na improsemináři Mariany Zacharové