POD SMRTELNOU PALBOU

Projdi přes nepřátelské území a prones depeši.

PRAVIDLA

  • Děti rozdělíme na dvě poloviny. Jedna polovina představuje ostřelovače + vrbu mlátičku, druhá polovina představuje posly.
  • Úkolem poslů je pronést přes vymezené území depeši (tajný vzkaz z bodu A do bodu B). Ostřelovači neví, kdo pronáší depeši. Když umře posel, zůstává na trase. Když má u sebe mrtvý posel depeši, může ji od něj někdo převzít a nést ji dál.
  • Poslové vyhrávají, když je depeše v cíli. Ostřelovači vyhrávají, když poslové nedonesou depeši ve stanoveném čase, nebo když jsou všichni mrtví.
  • Poslové umírají: a) při zásahu míčkem, b) při dotyku vrby mlátičky, c) nebo když šlápnou na minu (nastražené šátky ap.)
  • Vrba mlátička je slepá a pohybuje se pouze po prostoru vymezeném lanem. Hráli jsme i u druhou variantu: Vrba mlátička vidí, ale může stát pouze na šátku a vybíjet s míčky, které k ní náhodně přiletí. Důvodem byl možný pád vrby z pódia.
  • Ostřelovači mají pouze omezený počet míčků, nesmí překročit vymezenou hranici. Učitel čas od času vyhlašuje poselštronzo. To znamená, že poslové a mlátička zůstanou ve štronzu a ostřelovači si mohou dojít pro munici.

UPŘESNĚNÍ

  • Míčová hra